Statuten van de Stichting.

Een copie van de notariele akte vindt u hier:

afschrift akte houdende statutenwijziging.pdf (461901)