Update 2018

01-03-2018 00:00

Onder het kopje “Beleidsplan” treft u het nieuwe beleidsplan van de Stichting aan van 13 december 2017.

De update van de financiën voor het clubjaar 2016-2017, eindigend op 30 juni 2017, kunt u vinden onder het kopje “Financieel”.

 

In het afgelopen jaar zijn via de Stichting weer vele projecten ondersteund.

 

In 2016 werden door de leden van onze club eenzame ouderen voor een dagje uit meegenomen naar museum Louwman (2016 Nationale Ouderendag (€ 1.400)). In 2017 hebben we het nog veel grootschaliger aangepakt en hebben we een grote groep ouderen meegenomen op een dagje uit naar de Spido in Rotterdam (2017: Nationale Ouderendag (€ 4.343))

Wandelen voor water, het grootschalige project waarbij kinderen in groep 7 en 8 met 6 liter water op hun rug 6 km wandelen heeft in 2017 € 12.941 opgeleverd voor water en sanitatieprojecten in Afrika.

In 2017 zijn ook de volgende gesponsorde projecten het vermelden waard:

  •  St. Maarten, orkaan Irma ((€ 750)
  •  Landbouw project Gambia (€ 3.000)
  •  Project keizersnede Kenia (€ 500)

 

Gouda, 22 januari 2018